Arjan Kempes Personal TrainingClubregels

Clubregels

Iedereen die AKPT bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van deze huisregels en de voorwaarden zoals omschreven in de lidmaatschapsvoorwaarden.

· Als u wilt opzeggen, dan dient u in acht te nemen een opzegtermijn van minimaal 1 volle kalendermaand. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen: schriftelijk per mail naar info@arjankempespersonaltraining.nl. Het is niet mogelijk om telefonisch of mondeling op te zeggen en wordt dan ook niet door Arjan Kempes Personal Training geaccepteerd.

· Het gebruik van de faciliteiten van AKPT, geschiedt nadrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Studio AKPT sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade en/of vermissing, verduistering, diefstal, van/aan (door jou meegenomen) persoonlijke goederen.

· Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden wij belangrijk. Het is daarom verplicht correcte kleding te dragen. Sportschoenen mogen niet afgeven en dienen schoon te zijn.

· In verband met hygiëne is het gebruik van een handdoek verplicht.

· In de fitness- en groepslesruimte dienen aanwijzingen van het personeel te worden opgevolgd.

· Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de fitness- en groepslesruimte. Je kunt gebruik maken van de lockers.

· In verband met hygiëne is het niet toegestaan etenswaren mee te nemen en te nuttigen in de fitness- en groepslesruimte. Drankjes mogen wel genuttigd worden, mits deze worden bewaard in een afgesloten bidon of drinkfles.

· Na de training dienen gebruikte materialen te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaats.

· In verband met hygiëne is het niet toegestaan na sluitingstijd de locker in gebruik te houden.

· In verband met veiligheid is het niet toegestaan je kind mee te nemen in de fitness- en groepslesruimte indien deze geen lid is.

 

Eenieder die zich niet houdt aan de huisregels kan de toegang worden ontzegd. Dit is tevens een geldige reden om het contract te ontbinden.